KRIWEB SERVİS SÖZLEŞMESİ
              v.02

Lütfen aşağıdaki sözleşme maddelerini dikkatli okuyunuz. Kriweb servislerinden yararlanmak için Kriweb Servis Sözleşmesi'ni kabul etmeniz gerekmektedir. Bu sözleşme her iki tarafın haklarını koruması amacı ile hazırlanmıştır.

Aşağıdaki sözleşme maddeleri kapsamında adı geçen Servis Sağlayıcı ve Müşteri tanımları şöyledir :

Servis Sağlayıcı : Kriter Internet Hizmetleri Bilgisayar Turizm Reklamcılık Ltd. Şti.
Müşteri : Sunum ve tasarım servislerinden faydalanmak için başvurmuş kişi, kurum veya kuruluş.

Sözleşme Maddeleri:

Madde 1:
Müşteri, sunum ve tasarım servislerini T.C Hukuk ve Anayasaları çerçevesinde kullanır.
Madde 2: Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.
Madde 3: Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.
Madde 4: Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dökümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
Madde 5: Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı, sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.
Madde 6: Internet, aynı zamanda bir medya ortamı da olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.
Madde 7: Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Ödemeler kredi kartı ile aylık veya yıllık, banka havalesi yıllık olarak yapılabilir. Aylık ödemelerde, aylık hosting kira bedeli, online kayıt sırasında Müşteri tarafından sisteme girilen kredi kartından, bu kredi kartı bilgileri Müşteri tarafından değiştirilmediği veya değiştirilme talebi e-mail veya faks yolu ile Servis Sağlayıcı'ya bildirilmediği müddetçe günü geldiğinde sistem tarafından tahsil edilir. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.
Madde 8: Servis Sağlayıcı , yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.
Madde 9: Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez, Servis Sağlayıcı sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.
Madde 10: Servis sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.
Madde 11: Müşteri, Servis Sağlayıcı'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda Kadıköy Mahkemelerini ve Kadıköy İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.
Madde 12: Müşteri, Servis Sağlayıcı tarafından verilen hizmetleri online başvuru yaparak alır ve online kayıt sırasında sisteme girdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder ve bu bilgilerin güncel olmasına dikkat eder. Servis Sağlayıcı, Müşteri ile irtibatlarında sadece veritabanında bulunan bilgileri kullanır ve onay gerektiren işlemlerde yine sadece veritabanında bulunan Müşteri yönetici email adresini kullanır. Müşteri onay gerektiren işlemlerin veya Servis Sağlayıcı'dan talep ettiği herhangi bir bilginin, veritabanında bulunan Müşteri yönetici email adresi dışında başka bir adrese gönderilmesini talep edemez.
Madde 13: Servis Sağlayıcı, veritabanında bulunan Müşteri bilgilerini gizli tutar. Ancak Müşteri'ye vermiş olduğu hizmeti referans olarak kullanabilir.
Madde 14: Servis Sağlayıcı hizmetlerindeki limitsiz trafik uygulamasını, her Müşteri sitesi için uygulamayabilir. Servis Sağlayıcı, özellikle 3. şahıslara ücretsiz hizmet veren ve/veya portal içerikli sitelere kendi belirleyeceği trafik limitini uygulayabilir ve ek trafik limit aşım ücreti talep edebilir. Servis Sağlayıcı, bir siteye trafik limiti uygulayacağını site sahibi Müşteri'ye email yolu ile bildirir.
Madde 15:
Servis Sağlayıcı fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.
Madde 16: Servis Sağlayıcı sözleşme maddelerini değiştirebilir, yeni madde ekleyebilir veya mevcut olan bir maddeyi çıkarabilir. Ancak sözleşme değişikliklerini Müşteri'ye bildirir. Müşteri kendine bildirilen yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde, verilen hizmet, hizmet bitiş tarihinde yenilenmez ve önceki sözleşme fesih edilerek, hizmet, hizmet bitiş tarihinde sonlandırılır.
Madde 17: Müşteri, almış olduğu bir hizmetin yenilemesini yaptığında, hizmet süresi kadar sözleşme süresi de otomatik olarak uzar. Sözleşme süresi hizmet ödeme periyodu ile aynıdır.
Madde 18:
Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir. Fakat, ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.
Madde 19: İşbu sözleşme 18 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

 

KAPAT